opensource.vandkunsten.com

Følg Vandkunsten på Instagram Del på Twitter Del på LinkedIn

vandkunsten deler ... no sustainability without sharing

2018 / Rhino/Grasshopper

Dagslyssimulering

Hvad kan værktøjet?

Dagslysværktøjet kn bruges til at simulere dagslys i bygninger i forhold til forskellige standarder og metoder, herunder DLA og UDI.

Input er enten 2d-dwg eller 3d-modeller.

Hvorfor har vi udviklet det?

Dagslysanalyser har vist sig at være meget relevant at gennemføre tideligt i en designproces. De nye krav i BR18 er nærmest umulige at overholde i tætte byplaner, det er derfor relevant at både undersøge geometrien, men også hvilken eftervisningsmetode der skal anvendes. Da vi i grund o bund mener at man bør simulere dagslys og ikke anvende 10%-reglen har vi skabt et værktøj som giver mulighed for at simulere dagslys baseret på de første 2d-skitser. Værktøjet kan selv generere den nødvendige geometri i Rhino baseret på en 2d-tegning.

Udover DLA og DF-metoden har vi tilføjet UDI, fordi vi mener at denne metode er mest retvisende og nemmest at tolke. UDI er dog ikke eksplicit nævnt i BR pt.

Forudsætninger

Rhino5/6, Grasshopper inklusive diverse udvidelser/add-ons. Som input dwg-tegninger eller 3d-model osv. Følg linket til github, her har vi samlet alle nødvendige filer og tilføjet en tutorial til værktøjet.

se på GitHub

download tutorial