opensource.vandkunsten.com

Følg Vandkunsten på Instagram Del på Twitter Del på LinkedIn

vandkunsten deler ... no sustainability without sharing

2017 / Revit + LCC.Byg

Revit + LCC

totaløkonomi fra Revit

Hvad kan værktøjet?

Værktøjet er udviklet til at gøre LCC-beregninger huritgere og fejlfri, ved at automatisere mængdeudtræk, konditioniering af data og indtastning i LCC.Byg. LCC+ Revit gør det muligt at generere en LCC.Byg fil (xml-fil til Version 2.26) som er præ-udfyldt og kun de sidste tilpassninger i LCC.Byg skal tilføjes.

Hvorfor har vi udviklet det?

Værktøjet er videreførelsen af vores arbejde med LCA, fordi vi altid gerne vil vise LCA resultater i sammenhæng med LCC-resultater for at tegne et mere retvisende billede når det kommer til beslutninger.

Ideen med at lave et LCC-værktøj var dermed nærliggende, især da vores arbejde med LCA har vist at de mange manuelle skridt og overførelser af data fra et stykke software til et andet har medført mange fejl, som oveni var utrolig svært at spotte i de komplekse beregninger. Da LCC.Byg tilbage i 2016/2017 ikke var udviklet så langt som det er i dag, havde vi ideen om at generere en xml-fil som direkte kan åbnes i LCC.Byg 2.26 - strukturen for filen var meget fint og arbejdet med projektet viste at det godt kunne være en tilgang til at koble programmer sammen, som ikke havde en fælles grænseflade inbyrdes.

"LCC+Revit" er udviklet af Kristian Brink under et projektarbejde på DTU.Byg under Nordic Build STED (2015-18) med Vandkunsten som host.

Forudsætninger

Værktøjet er programmeret i Dynamo (og python). Alle nødvendige filer ligger i det package i kan downloade.

Programmet er måske lidt "outdated" i det vi nu har en nyere og super god version af LCC.Byg, men kan måske tjene til inspiration til helt andre, lignende udfordringer.

Download LCC+Revit package

se præsentation (video)