opensource.vandkunsten.com

Følg Vandkunsten på Instagram Del på Twitter Del på LinkedIn

vandkunsten deler ... no sustainability without sharing

2020 / Excel

Udvidelsesberegner for træfacader

Hvad kan værktøjet?

Træ-værkøjet er en lille "hjælper" når man skal projektere eller montere træfacader. Træbrædder ændrer mål i årets løb og det er derfor vigtigt at kende til de tolerancer der skal arbejdes med. Alt efter hvornår på året man monterer en facade, skal man tage hensyn til de målændringer der vil opstå og justere montagen tilsvarende. Værktøjet hjælper med udregningern, som input skal man kende til bræddernes mål og dato for montagen. Resultatet er differencemålet man skal medtage i afsætningen.

Hvorfor har vi udviklet det?

Værktøjet er udsprunget af et spørgsmål fra en byggeplads og hvor det var vigtigt at alle brædder sidder helt lige med de samme modulafstand, men hvor facaden skulle monteres over flere måneder. Med værktøjet kunne modulmålet tilpasses træet aktuelle mål og forventede dimensionsændringer.

Forudsætninger

Værktøjet er lavet i excel. For at sikre at formler ikke ændres er excel-arken låst - kodeordet til excel er "vandkunsten"

Download udvidelsesberegner