opensource.vandkunsten.com

Følg Vandkunsten på Instagram Del på Twitter Del på LinkedIn

vandkunsten deler ... no sustainability without sharing

2016 / Excel

EarlyBird LCA

Napkin-sketch LCA #1

Hvad kan værktøjet?

EarlyBird LCA kan renge en overslags LCA til anvendelse i de tidelige designfaser, baseret på nogle få inputs om bygningens geometri og materialer.

Hvorfor har vi udviklet det?

LCA i de tidlige designfaser er en udfordring at lave - der er både for få informationer om bygning og for lidt tid til at informere projektet for at kunne udføre en rigtig LCA. Med EarlyBird LCA har vi prøvet at skabe muligheden for at lave hurtige beregninger som på en enkelt måde viser konsekvenser af en design beslutning (prøv at ændre etageantallet og se på graffen samtidig).

Værktøjet er testet op imod LCA Byg tilbage i 2016, hvor vi sammenlignede 4 af vores egne projekter i værktøjet. Afvigelserne var til dels ret store (op til 20%) som skyldes de "aggregerede dataset" vi har lavet til værktøjet. Læringen fra værktøjet var derfor også at man kun kan konkludere noget om miljøpåvirkninger hvis forskelle i resultaterne var tilpas store, resultaterne viser en tendens. En bygnings LCA skal gennemføres så snart datagrundlaget er tilgængligt.

LCA-Databasen over bygningsdele er forudberegnet for en betragtningsperiode på 1år, 50år og 60år. Der er anvendt data fra oekobau.dat 2015.

EarlyBird LCA var et "offspin" af vores samarbejde med DTU om "AEFOROS" - integration af LCA i BIM (Marios Tsikos), et projekt under Nordic Build STED (2015-18).

Forudsætninger

Værktøjet er lavet i excel. For at sikre at formler ikke ændres er excel-arken låst og nogle af fanerne er skjulte - kodeordet til excel er "vandkunsten"

Download EarlyBird V4