opensource.vandkunsten.com

Følg Vandkunsten på Instagram Del på Twitter Del på LinkedIn

vandkunsten deler ... no sustainability without sharing

2016 / Revit

Aeforos LCA

towards Lifecycle Thinking and Lifecycle Simulation

Hvad kan værktøjet?

Aeforos hjælper med at renge meet hurtige LCA baseret på en Revit-model, direkte i Revit. Værktøjet trækker LCI-data fra en lokal database, mængder direkte fra Revit og beregner LCA'en i Revit. Resultater bliver ligeledes vist direkte i modellen. Til yderlige analyser og arbejde med resulaterne kan alle data gemmes i excel til videre evaluering, visning i grafer osv.

Hvorfor har vi udviklet det?

Tegnestuen har brugt LCA til at informere designprocessen og især materialevalg siden 2012. Allerede i de allerførste LCA'er blev det tydeligt at især mængdeudtræk tager uforholdsmæssig lang tid, nogle gange så langt at selve spørgsmålet ikke var relevant længere. Vi har defor prøvet mange tilgange til at forkorte processen omkring LCA'er for at kunne anvende metoden i de tidlige designfaser. Samarbejdet med DTU har givet so muligheden for at dykke ned i en af de mest avancerede ideer vi havde til at løse dette problem: et værktøj eller plugin som beregner LCA direkte ind i Revit. Vi kaldte det for en "LCS" - en lifecycle simulation - i analogi til måden vi laver andre simulering i relation til det byggede miljø.

Aeforos har to trin:
1. bliver modellen konditionieret, dvs. en kvalitetstjek bliver udført, hvor der tjekkes om alle materialer og bygningsdele har fået tildelt både et materiale og en ID til at matche med LCI-databasen.
2. LCA bliver beregnet og vist i 3d-modellen (indfarvet model).

"AEFOROS" er udviklet af Marios Tsikos som led i hans master-afhandling på DTU og har været et projekt under Nordic Build STED (2015-18).

Tegnestuen har anvendt værktøjet til en række LCA'er, udfordingen har dog altid været at holde databasen opdateret. Vi har derfor programmeret endnu et excel-værktøj som kunne hente data direkte fra oekobau.dat som ligger frit tilgængelig på nettet. Med excel-værktøjet var det dermed muligt at holde LCI-databasen opdateret, samt at få rettet nogle af fejlene som desværre var til stedet i de tidelige udgaver af oekobau.dat. Databasen vi leverer med værktøjet er en "concept-database" baseret på oekobau.dat fra 2015.

Forudsætninger

Værktøjet er programmeret i Dynamo (og python). Revit og excel er desuden nødvendige for at kunne anvende Aeforos. Vi har anvendt oekobau.dat som database - omformatteret til en excel-ark. Det er desuden muligt at tilkoble en egen database, da alle forbindelser mellem Revitmodellen og LCI-databasen bliver skabt igennem ID-numre.

Aeforos kan også findes i Dynamos repository - søg for aeforos til at downloade og installere scriptet.

OBS: værktøjet er ikke "plug-and-play", det tager lidt tid til at samle brikkerne og få det til at virke. Når det virker tager det maks 3 minutter at regne en LCA!

Der er skrevet flere publikationer med AEFOROS som genstand, bla. konferencebidraget til World Sustainable Building HongKong 2017 under the title Sustainable Design with Respect to LCA Using Parametric Design and BIM Tools by Marios Tsikos, Kristoffer Negendahl og Jan Schipull Kauschen.

Download AEFOROS Pack

Download oekobau.dat-tool

WSBE Hong Kong 2017

DTU Orbit

Research Gate

præsentation LCA med AEFOROS